Onderwijsnu

Opleidings- en onderwijsorganisaties worden dagelijks uitgedaagd om antwoord te geven op nieuwe ontwikkelingen en maatschappelijke vraagstukken. Dat vraagt regelmatig om het maken van keuzes bij thema’s als:

  • Visie: waar staan we nu echt voor; bieden we voldoende kansen voor de ontwikkeling van iéders talent?
  • Maatwerk: Staat de ontwikkeling van onze studenten centraal en komt de diversiteit in talenten en leervragen voldoende tot z’n recht?
  • Breed aanbod: zorgen we ervoor dat onze studenten zowel hun persoonlijke, sociale én beroeps­gerichte vaardigheden kunnen ontwikkelen?
  • Cultuur: autonomie in eigen klas is belangrijk, maar een in professionele cultuur is leren van elkaar net zo gewoon is als een praatje in de koffiepauze?
  • Professionalisering: krijgen managers en medewerkers voldoende gelegenheid om hun vakmanschap en talenten verder te ontwikkelen? Hoe geeft HR beleid invulling aan vraaggerichte professionlisering?
  • Organisatie: in welke organisatie voelen mensen zich thuis en kunnen ze optimaal hun werk doen? Wat betekent dat voor het management? Wat voor de inzet van de medewerkers? Wat voor facilitering middels ICT, huisvesting en de logistieke organisatie?

OnderwijsNu  analyseert en verheldert samen met u vragen en mogelijkheden, dilemma’s en oplossingen. We adviseren bestuurders en management, teamleiders en teams in hun ontwikkeling naar effectief en betekenisvol onderwijs.  Daarnaast bieden we coachingstrajecten en (interim)management bij de realisatie van de hierboven genoemde thema’s.