Onderwijskundige scans

Onderwijsnu doet onderwijskundige scans om zicht te krijgen op kwaliteit en effectiviteit van de organisatie. Onlangs werd voor het Albeda College in Rotterdam een Onderwijskundige ICT scan uitgevoerd. De uitkomst daarvan biedt management en teams zicht op de onderwijskwaliteit in relatie tot de effectieve inzet van ICT. Daarnaast komen relevante cultuuraspecten aan de orde en flexibiliteit van de logistieke organisatie.
Op basis van de aanbevelingen van de scan werd in nauwe samenwerking met het Shared Service Centre (SSC) een verbetertraject opgestart voor beter onderwijs met een effectievere inzet van ICT, een lagere werkdruk voor docenten en last but not least een hoger leerrendement.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *