Docentprofessionalisering

Voor het landelijk project School aan Zet in Den Haag (in opdracht van het ministerie van OCW) was OnderwijsNu¬†verantwoordelijke voor de ontwikkeling en implementatie van een open docentprofessionaliserings-programma voor leraren in het Primair en Voortgezet Onderwijs. Het gaat om open ‘blended leertrajecten’ wat in samenwerking met het schoolbestuur en/of onderwijsbegelkeidingsdiensten kan worden ingevuld. De e-modules zijn vrij toegankelijk en kunnen worden gevolgd via http://www.schoolaanzet.nl/e-learningmodules/¬†

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *