Onderwijsinnovatie

ROC Nijmegen heeft hard gewerkt aan de implementatie van aan HKS, de Herziening Kwalificatiestructuur, met nieuwe Opleidingscurricula en Keuzedelen. De ambitie zoals door het College van Bestuur geformuleerd, gaat voor innovatief en uitdagend onderwijs, dat aansluit bij de diversiteit en leerwensen van studenten, maar ook bij de actuele vraag vanuit bedrijven en instellingen in de regio.
Onderwijsnu ondersteunt het Programmamanagement Onderwijs & Innovatie, bij de ontwikkeling van een ROC-breed gedragen onderwijsvisie, waarbij maatwerk voor studenten, teamverantwoordelijkheid en een open, lerende cultuur de leidende principes zijn. Het Programma O & I gaat geleidelijk over in een flexibele interne organisatie, om de innovatiekracht van opleidingsteams te ondersteunen en organiseert daarnaast inspiratie- en informatiebijeenkomsten, vraaggestuurde (docent)professionalisering en de borging van de onderwijskwaliteit.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *